هویت بصری هر برند مثل شخصیت هر فرد می باشد ، هر کسب و کاری نیازمند هویت بصری می باشد زیرا که بیانگر ویژگی های زیادی از آن برند می باشد به صورتی که گاهی اوقات هویت بصری بیانگر توانایی ها و کیفیت یک برند می باشد ، به طور کلی هویت بصری یک بارزه اصلی هر برند می باشد ، امروزه افراد قبل اینکه با باطن یک برند آشنا شوند با ظاهر آن آشنا می شوند و با توجه به این مطلب باید از اهمیت ویژه هویت بصری آگاه شویم ، کانون آگهی و تبلیغات هدی با تجربه و دانش تلقی ارزشمند توانایی بالایی در ایجاد یک پل ارتباطی مناسب بین برند و مخاطب با استفاده از هویت بصری را دارا می باشد.