امروزه با توجه به این موضوع فضای مجازی در بین مردم جای زیادی گرفته است  و حدود 70 درصد از خرید مردم به صورت غیر حضوری شده است با توجه به موضوعات مطرح شده باید به این امر نگاه ویژه ای داشت کانون آگهی و تبلیغات هدی با در نظر گرفتن استانداردهای مهم  و به روز در عرصه فضای مجازی آماده خدمت رسانی به برندها و افراد در حوزه های مختلف می باشد.

تبلیغات فضای مجازی