یکی از اصل ترین فضاهای اطلاع رسانی هر شخص تلفن همراه می باشد ، با توجه به این امر می توان گفت ارسال پیامک یکی از زود بازده ترین عوامل دیده شدن محصول یا برند است ، می توان گفت ارسال انبوه پیامک  یکی از اولین و بیشترین درگاه اطلاع رسانی از گذشته تا به امروز بوده است ، کانون آگهی و تبلیغات هدی با توجه به سابقه مفید در این امر و داشتن بانک های اطلاعاتی با فیلترهای مختلف از قبیل بانک های اطلاعات شغلی و اصناف ، بانک اطلاعاتی شهرستان ها و … نقش مهمی در این امر مهم می تواند داشته باشد.

ارسال انبوه اس ام اس