یکی از مهمترین و شاخص ترین عواملی که باعث دیده شدن محصول یا خدمات برندها و افراد مختلف می شود عکس است که بیانگر ویژگی ها و کیفیت محصول مرتبط می باشد ، یک عکس خوب با یک محصول خوب بدست نمی آید بلکه با گرفتن عکس خوب و استفاده از تکنیک ها و ابزارهای مناسب باععث خلق عکس جالب و خوب می شود به گونه ای که حتی یک محصول نامناسب با تکنیک های خوب می تواند عکس مناسبی را داشته باشد ، عکس تبلیغاتی سبک های مختلفی از قبیل عکاسی تبلیغاتی خلاقانه ، عکاسی تبلیغاتی لایف استایل ، عکاسی تبلیغاتی مخصوص  و… را دارا می باشد ، کانون آگهی و تبلیغاتی هدی با یه کارگیری افراد متخصص و خلاق و استفاده از ابزارهای روز دنیا دست به خلق آثار و منحصر به فرد کرده است.

عکاسی از محصول