سمینار و همایش در مجموع به منظور معرفی محصول یا خدمات استفاده می شود ، ولی افراد زیادی نمیتوانند در آن حضور داشته باشند زیرا که از نظر تعداد دارای محدودیت است ، بدین منظور برای افزایش بازدید از حوزه و درگاه فضای مجازی می توان استفاده کرد ، یکی از مهمترین عوامل دیده شدن در فضای مجازی عکسی است که مورد استفاده قرار گرفته است ، در نظر داشته باشید یک عکس خوب یکی از مهمترین عوامل دیگر است و باید به آن اهمیت خاصی داد ، کانون آگهی و تبلیغات هدی با در نظر گرفتن این موضوع با استفاده از افرار متعدد و متخصص تلاش دارد تا از ابعاد گوناگون سمینارها و همایشات شما بهترین لحظات  را ثبت کند.

عکاسی از سمینار و همایش