ماکت تبلیغات به سازه های تبلیغاتی گفته می شود که محصولات یا نماد یک برند به صورت ماکت حجی درآمده و به جای استرابورد یا بیلبورد مورد نظر قرار می گیرد ، گاهی ماکت های تبلیغاتی در وسط بیلبوردها یا عرشه های پل هوایی به صورت یک نماد شاخص و بزرگ نصب می شود که از نظر زیبایی بصری  نقطه قوی را به تبلیغات شما اضافه می کند ، کانون آگهی و تبلیغاتی هدی با تجربه ای بلند مدت  در این عرصه تا به حال ماکت های تبلیغاتی زیادی را در استان  تهران و استان البرز اجرا کرده است و باز خوردهای خوبی نسبت به این فضا گرفته است.

ماکت تبلیغاتی