بیلبوردها یکی از بزرگترین و قابل توجه ترین فضاهای تبلیغاتی رسانه های محیطی است ، باتوجه به اینکه این فضاها ابعاد و وزن بالایی دارند باید در کلیه عملیات طراحی و ساخت آن دقت ویژه ای داشت ، امروزه با توجه به گرانی و افزایش قیمت متریال اولیه باید توجه ویزه ای به سبک سازی سازه و وزن سازه ها داشت ولی باید از نظر استحکام توجه ویژه تر داشت ، کانون آگهی و تبلیغات هدی بادر نظر داشتن رضایت مشتریان عزیز و استفاده از افراد متخصص و ابزار به روز تلاش برای افزایش کیفیت و سرعت را در انجام پروژه های مربوطه را دارد.

ساخت بیلبورد