عکاسی و طراحی اینفوگرافیک یکی از اقدامات معرفی است به صورتی که بعضی از ارگان ها و برند ها با طراحی های اینفوگرافیک اقدام به معرفی شناسنامه محصول و یا معرفی شناسنامه کارخانه و برند می کنند ، به طور کلی عکاسی اینفوگرافیک یک عمل برای معرفی شخص یا محصول می باشد، کانون آگهی و تبلیغات هدی با کمک از طراحان و عکاس متخصص و ایده پرداز اقدام به انجام تولیدات اینفوگرافیک برای مشتریان عزیز کرده است.