عکاسی صنعتی یکی از بخش های عکس تبلیغاتی است ، عکس صنعتی به منظورهای مختلفی گرفته می شود از عکس های صنعتی در داخل بیلبوردها ، بروشورها ، کاتالوگ ها و… استفاده می شود ، عکاسی از خطوط صنعتی با اهداف مختلفی از قبیل معرفی شرکت تولید کننده ، روند تولید محصول ، معرفی بخش های کارخانه و … انجام می شود ، عکاسی از روند تولید یک محصول به معرفی هر چه بهتر آن کمک شایان به ذکر میکند ، کانون آگهی و تبلیغات هدی با استفاده از تکنیک ها و تجهیزات گوناگون در نظر دارد که بهترین روند را برای معرفی شرکت ها انجام دهد.

عکاسی خطوط تولید