امروزه با توجه به تورم موجود و گرانی افراد و مخاطب از هدایای تبلیغاتی استقبال خوبی را کردند ، وقتی که افراد هدایای تبلیغاتی را دریافت می کنند حداقل یکسال از آن وسیله به صورت مستمر استفاده می کنند و این امر باعث می شود برند مربوطه در ذهن مخاطب هک می شود ، هدایای تبلیغاتی از گستردگی بسیار بالایی برخوردار می باشند  در نظر داشته باشید که هدایای تبلیغاتی با توجه به نیاز مخاطب تولید و عرضه می باشد به صورتیکه در حال حاضر هدایای تبلیغاتی خوراکی نیز قابل ارائه می باشند ، کانون آگهی و تبلیغات هدی با استفاده از به روزترین طراحی ها و استفاده از متریال درجه یک اقدام به عرضه هدایای تبلیغاتی کرده است.