خدمات رسانه محیطی

شهر جای است اد و مردم شبانه روز در آن در حال رفت و آمد است مردم در شهر به صورت ناخودآگاه اطلاعات دریافت می‌کنند که وقتی در یک نقطه به تعمل می‌اندیشد ناخداگاه اطلاعات را یادآوری می کند رسانه های محیطی در شهرها می توانند در مسیر برند یا فروش خدمات یا محصولات یک برند تاثیر بسزایی داشته باشد کانون تبلیغاتی هدی با در دست داشتن تعداد زیادی رسانه های محیطی از قبیل بیلبورد ، استرابورد و عرشه پل هوایی به صورت پیمانکار مستقیم در استان البرز و استان تهران نقش مهمی در تبلیغات شهری را ایفا می کند.

رسانه های محیطی