خدمات دیجیتال مارکتینگ

امروزه جهان مجازی نسبت به گذشته واقعی تر شده  و روز به روز در حال رشد و توسعه است و نقش مهم و مفیدی در زندگی ما دارد ، حوزه تبلیغات از این قائده عقب نمانده است  و در حال توسعه در این حوزه می باشد و با توجه به این موضوع میبینیم که برندهای بزرگ در فضای مجازی فعالیت بیشتری دارند و عملکرد این موضوع در شبکه های اجتماعی و رسانه های جمع نشان داده شده است.

دیجیتال مارکتینگ