پل هوایی یکی از مهمترین سازه های شهری می باشد زیرا که مستقیم افراد جامعه از آن استفاده می کنند به همین دلیل ساخت آن باید با دقت کامل و از نظر فنی و مهندسی به بهترین شکل انجام شود ، پل هوایی ها از نظر ساختار به اشکال گوناگون از قبیل پل هوایی ساده ، پل هوایی قوسی و پل هوایی کامل تقسیم می شود ، کانون آگهی و تبلیغات هدی با سابقه دیرینه در عرصه ساخت سازه های تبلیغاتی و پل های هوایی ساده و مکانیزه افتخار همکاری با ارگان های مختلف را دارا می باشد.

پل هوایی