تبلیغات بالای ایستگاه اتوبوس یکی از ارزان ترین تبلیغات محیطی است اصولا فضاهای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس  بین 10 تا 30 متر مربع هستند در مجاورت خیابان های شلوغ قرار گرفته اند ، تبلیغات در ایستگاه اتوبوس به صورت مونوپل انجام میشود یعنی تعداد زیادی فضای تبلیغاتی باید در نظر گرفته شود تا تاثیر مناسب برای صاحب تبلیغ میسر شود ، کانون آگهی و تبلیغات هدی با در دست داشتن تعداد زیادی فضای تبلیغاتی ایستگاه اتوبوس در استان تهران و البرز ارائه خدمات تبلیغاتی محیطی را در این دسته به مشتریان عزیز میدهد.

ایستگاه اتوبوس