وبلاگ

برند و نام  تجاری

اصطلاح برند به مفهوم تجاری و بازاریابی اشاره دارد که به افراد کمک می کند

گسترش نام تجاری چگونه انجام می شود

گسترش نام تجاری چگونه انجام می شود گسترش نام تجاری زمانی اتفاق می افتد که

مدیریت ارتباط با مشتری CRM

مدیریت ارتباط با مشتری به اصول ، شیوه ها و دستورالعمل هایی اشاره دارد که

هوش تجاری

هوش تجاری چیست ؟ هوش تجاری به زیرساخت رویه ای و فنی اشاره دارد که

بازاریابی خرد چیست

بازاریابی خرد چیست بازاریابی خرد گروه خاصی از افراد را در یک بازار خاص هدف

گسترش نام تجاری چگونه انجام می شود

گسترش نام تجاری چگونه انجام می شود گسترش نام تجاری زمانی اتفاق می افتد که یک شرکت از یکی از نام های تجاری تثبیت شده خود در یک محصول جدید

تبلیغات نوشته ها ویژه

اثر هاله چیست ؟

اثر هاله اصطلاحی است برای علاقه مندی مصرف کننده نسبت به یک سری محصولات به دلیل تجربیات مثبت این سازنده با سایر محصولات، اثر هاله با قدرت برند، وفاداری به

تبلیغات نوشته ها

استراتژی بازاریابی

استراتژی بازاریابی به برنامه بازی کلی یک کسب و کار برای دستیابی به مشتریان بالقوه و تبدیل آنها به مشتریان محصولات یا خدماتشان اشاره دارد یک استراتژی بازاریابی شامل ارزش

تبلیغات نوشته ها

هزینه های تبلیغات

هزینه های تبلیغات نوعی حسابداری مالی است که هزینه های مرتبط با ارتقای یک صنعت، واحد تجاری، برند، محصول و یا خدمات را پوشش می دهد. آنها تبلیغات در رسانه

تبلیغات نوشته ها ویژه

تحقیقات بازار

تحقیقات بازار فرآیند تعیین قابلیت دوام یک خدمات یا محصول جدید از طریق تحقیقاتی است که مستقیماً با مشتریان بالقوه انجام می شود. تحقیقات بازار به شرکت اجازه می دهد

تبلیغات نوشته ها

برند و نام  تجاری

اصطلاح برند به مفهوم تجاری و بازاریابی اشاره دارد که به افراد کمک می کند تا یک شرکت، محصول یا فرد خاص را شناسایی کنند. برندها غیر محصوص هستند، به

تبلیغات نوشته ها ویژه