یکی از مبحث های مهم مشاوره طراحی کمپین است ، طراحی کمپین به چند صورت از قبیل کمپین تبلیغات محیطی ، کمپین تبلیغات مجازی و سایر می باشد ، می توان گفت یکی از اصلی ترین اقدام ها برای تبلیغات موثر یک کمپین تبلیغات مناسب از نظر قیمت و حجم تبلیغانت می باشد ، کانون آگهی و تبلیغات هدی با تجربه و رزومه خود در این امر مدعی می باشد که می تواند بهترین کمپین های تبلیغاتی با هزینه حداقلی و حجم تبلیغ  حداکثری را برای مشتریان عزیز در نظر بگیرد.

طراحی کمپین